BIŘMOVÁNÍ:

22.03.2013 15:38

Biřmován může být od 15 roku života.

Vyžaduje se delší příprava (asi rok).

Vetšinou biřmování probíhá v jiných farnostech, příprava může být i tady.

V naší farnosti příprava bývá v horizontu asi 10 let (poslední byla v 2011), ale spíše podle individuálního zájmu.