článek první

05.05.2013 17:30

 

Kostel sv. Michala, Kujavy

 

Protáhlá obec Kujavy se rozkládá podél Děrenského potoka a spolu s několika dalšími obcemi je položena v širokém, úrodném údolí mezi Oderskými vrchy a Moravskoslezskými Beskydami. V dnešní době má něco přes 500 obyvatel.

Kujavská farnost je velmi stará, informace o její existenci se datují již od 12. století. Původně ji tvořily dvě osady, jedna slovanská, druhá německá. Později splynuly obě obce v jednu německou, která nesla jméno Clemensdorf, (Clementendorf). V listinách je poprvé jmenována r. 1337. Současný název Kujavy je znám od roku 1461.

Původně stála v Kujavách dřevěná kaple Svatých andělů strážných ze 14. století, která vyhořela roku 1713, kdy se roztavily i dva staré zvony (jeden z r. 1490, druhý ze 16. stol). Z těch dvou zvonů byly po požáru ulity nové dva zvony, z nichž jeden, který byl ulit v Opavě r.1713,  zní z kujavské věže dosud.

Kaple byla po požáru narychlo opravena. Teprve dne 9.9.1830 byl položen základní kámen k nynějšímu velkému kostelu, který byl dostavěn na podzim r. 1833, a slavně vysvěcen arc. Ferdinandem Maria Chotkem 12.6.1834.

Kostel Sv. Michala stojí na malém návrší a je zbudován v empírovém slohu, který je v tomto kraji vzácností. Je zděný s malou věží, ale vzhledem k velikosti obce má poměrně velký půdorys. Uvnitř kostela jsou lavice pro nejméně 200 sedících a prostor na stání pro dalších asi 200 věřících, což svědčí o vysoké návštěvnosti bohoslužeb v minulosti. V dnešní době na bohoslužby dochází pouze několik desítek věřících.

Roku 1867 byly pořízeny z radnice v Odrách věžní hodiny, ale ty brzy přestaly jít a již nikdy nebyly zprovozněny. Roku 1902 věnoval místní rodák Ing. Arch. Freisler kostelu novou dlažbu. R. 1912 byly ještě vystavěny ke kostelu kamenné schody...

Kostel je od 3. 5. 1958 kulturní památkou.

V současné době kostel vyžaduje zásadní opravu střechy a omítek, jinak hrozí nevratné škody nebo zřícení. Asi před třiceti lety byl udělán železobetonový věnec, protože statika kostela byla narušená. Krov byl vyztužen železnými podpěrami, ale v současné době už i toto je nedostatečné (dokonce jedna část krovu je odtržena od ostatních částí), tudíž je už v havarijním stavu (třeba stav krovu je asi z 90% prohnitý). Oprava tak veliké budovy je zcela mimo možnosti několika desítek věřících či malé vesnice Kujavy, rovněž možnost získání podstatné dotace je mizivá (obrátili jsme se na Ministerstvo kultury ČR, různé fondy a nadace, ale zatím bezvýsledně). Prodejem fary jsme získali nějaké prostředky a na spořícím účtu máme něco přes 1.126.000,-Kč, ale celkové náklady jsou vypočítané na………. Vzhledem k technickému stavu střechy a statice není možné dělat rekonstrukci na etapy, ale musí být udělaná naraz, což značně prodražuje celou stavbu.

Ing.Valošek P.