KŘEST:

22.03.2013 15:42

Křest (malých dětí) se domlouvá asi měsíc předem. Domlouvají to rodiče osobně s knězem. 

Je zapotřebí zabezpečit kmotra/u (má to býk praktikující křesťan, biřmován, žijící v svátostném manželství), svíci, bíle rouško a před obřadem je několik setkání s knězem (příprava).

Rádi Vám vyjdeme vstříc.

 

Křest detí starších 7 let a dospělých se řídí osobitnými pravidly, u dospělých se vyžaduje asi 1-2 roční příprava.