POHŘEB:

Pohřeb se domlouvá nejdříve s knězem (termín a čas) a pak na Pohřební službě (doporučuji v Bílovci).

Všechno je o domluvě, rádi Vám vyjdeme vstříc.

Obřad většinou probíhá:

  • nejdříve mše svatá v kostele,
  • pak podle toho jetli je to do kremace (pak je před kostelem krátké rozloučení);
  • anebo pokud do země, pokračujeme v průvodu k jámě a tam je zakončení obřadu.

Rodina si sama domlová hudbu (v určitých případech varhaníka může zabezpečit kněz), jinak všechny požadavky přímo na Pohřební službě, která to dokáže všechno bezproblémů zabezpečit.

Kostelnici a ministrantům to může zdělit kněz.

Parte se buď odevzdá p. Zajíčkové (kostelnice) anebo se vyvěsí u hřbitovních vrat.

Farnost nemá zpěvačky (může je však zabezpečit Pohřební služba).

Pokud k obřadu chcetě řečnici, zabezpečuje Pohřební služba, anebo napsat krátký životopis a odevzdat knězi, který to pak přečte.

 

SVÁTOSTI:

KŘEST:

22.03.2013 15:42
Křest (malých dětí) se domlouvá asi měsíc předem. Domlouvají to rodiče osobně s knězem.  Je zapotřebí zabezpečit kmotra/u (má to býk praktikující křesťan, biřmován, žijící v svátostném manželství), svíci, bíle rouško a před obřadem je několik setkání s knězem (příprava). Rádi Vám vyjdeme vstříc.   Křest detí starších 7 let a dospělých se řídí osobitnými pravidly, u dospělých se vyžaduje asi 1-2 roční příprava.

SVÁTOST SMÍŘENÍ:

22.03.2013 15:41
Probíhá vždy před mší (asi 15 min). Pokud kněz právě není ve zpovědnici, nestyďte se přijít do sakristie a požádat o tuto svátost.   Důležitá je osobní příprava (zpytování svědomí), stručné a jasné vyznání, lítost. Po rozhřešení modlitba (anebo skutek pokání) a dát si vhodné konkrétní předsevzetí.

PŘIJÍMÁNÍ:

22.03.2013 15:40
Přijímání se uděluje při mši svaté. Příjmout Eucharistii může jen člověk bez těžkého hříchu (a pokud dodržel hodinový půst). Podmínkou k přijetí Eucharistie není povinnost být na celé mši svaté (to se váže k jinému příkazu o nedělním slavení). Samozřejme může se přijmout buď do úst, anebo na ruku. Kdo trpí celiakií může (před mší) požádat jen o přijetí Krve Páně.

MANŽELSTVÍ:

22.03.2013 15:39
Domlouvají si ji snoubenci osobně s knězem asi půl roku předem, pak si domluví termín a ostatné formality i na Městském úřadě (matrika). K přípravě se vyžaduje účast na 4 setkáních v Novém Jičíně (plakátek na nástěnce) a asi 4 setkání s knězem.  K obřadu je pak důležité mít vybavené všechny (pokud jsou potřebné) dispenze a mít potvrzení o křtu (jen v případě, že nejsou z místní farnosti) ne starší jak 6 měsíců. Ohledně svědků musí předložit jejich adresu a osobní údaje. Rádi Vám vyjdeme vstříc.

BIŘMOVÁNÍ:

22.03.2013 15:38
Biřmován může být od 15 roku života. Vyžaduje se delší příprava (asi rok). Vetšinou biřmování probíhá v jiných farnostech, příprava může být i tady. V naší farnosti příprava bývá v horizontu asi 10 let (poslední byla v 2011), ale spíše podle individuálního zájmu. 

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH:

22.03.2013 15:36
Není to svátost umírajících! Bývá "hromadně" ke Dni nemocných (kolem 11.2.) anebo na osobní žádost 1x za rok. Přijmout ji mohou lidé jen bez těžkého hříchu, obvykle lidi staří anebo když se jim vážně zhorší zdravotní stav, nebo před vážnou operací.   Uděluje sa taky i s viatikem v případě ohrožení života (tehdy je to svátost umírajících). V takovém případě kdykoliv, stačí zavolat nejbližšího jakéhokoli kněze (24 hod, 7 dní v týdnu!), vždyť se jedná o věčnost umírajíciho člověka a tak mu můžeme prokázat službu lásky!    

KNĚZSTVÍ:

22.03.2013 15:35
Kandidát (po maturitě) se může osobně přihlásit u kněze a ten mu vysvětlí další postup...
Záznamy: 1 - 7 ze 7

Otázky a odpovědi: Svátosti a pohřeb:

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Nenašli jste odpověď? Zašlete nám otázku:

od 14.2.2013